EKOSFER zajišťuje veškeré služby od konzultační činnosti, přes návrhy opatření, až po terénní realizace. Kromě ochrany přírody jsou oblastmi působení naší společnosti pozemní stavitelství, stavby pro energetiku a průmysl, inženýrské stavby, vodohospodářské stavby a lesnictví. Naše stěžejní služby jsou:

“Naši odborníci na životní prostřední s rozsáhlými zkušenostmi dokáží sestavit tým s potřebnými speciálními schopnostmi, které usnadní vaši práci.”

Výsledkem činností společnosti EKOSFER je efektivnější a ziskovější řešení aktuálních výzev našich zákazníků spojené se zajištěním požadavků na ochranu přírody a minimalizaci vlivu záměrů na okolní biotu.

Osvědčení

Česká republika

Povolení výjimky u všech zvláště chráněných druhů mlžů, raků, obojživelníků, plazů, ryb a mihulí tj. z druhů skupin uvedených v Příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody.

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. KUKHK-26132/ZP2017-10)
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (č.j. 71626/2017/OŽPZ/Si)

Slovenská republika

Povolení výjimky u zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí SR, odbor státní správy ochrana přírody (č.j. 8213/2017-6.3)